Risicobeoordelingen maken

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die te maken krijgt met het maken van risicobeoordelingen.

 

CE Masterclass Machinebouw

De training CE-Coördinator wordt ook modulair aangeboden als onderdeel van de 12-daagse CE Masterclass Machinebouw.

 

Cursuslocatie

Deze training wordt in Appingedam (Nederland) gegeven.

Beschrijving

Voor veel producten dient de fabrikant een risicobeoordeling van het product te maken. Diverse CE-richtlijnen benoemen het maken van een risicobeoordeling expliciet, zoals de machinerichtlijn (2006/42/EG), de PED (drukapparatuur), de laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU). Hoe deze risicobeoordeling gemaakt moet worden vermelden de CE-richtlijnen niet. Voor machines dient men bij voorkeur de NEN-EN-ISO 12100 toe te passen. Deze norm is geharmoniseerd onder de machinerichtlijn en geeft daarmee het zogenaamde vermoeden van overeenstemming. De NEN-EN-ISO 12100 is de vervanger van de bekende NEN EN 1050 en NEN-EN-ISO 14121-1.

Ook voor andere producten dan machines kan de NEN EN ISO 12100 ook prima worden gebruikt.

Ook voor de richtlijn arbeidsmiddelen, in Nederland opgenomen in de Arbowetgeving, dient de gebruiker een risicobeoordeling te maken van arbeidsmiddelen. Hieronder vallen bijvoorbeeld alle in gebruik zijnde machines.

In de cursus komen de eisen met betrekking tot de risicobeoordeling volgens de machinerichtlijn en de richtlijn arbeidsmiddelen aan de orde.

In de cursus gaan we in eerste instantie in op de norm NEN EN ISO 12100, de norm voor risicobeoordelingen voor machines. Daarnaast kijken we ook naar andere methodieken voor risicobeoordelingen. Uiteraard gaan we ook in op het maken van risico-inschattingen, zoals ze in deel 2 van de ISO/TR 14121 worden genoemd.

Deze cursus is bedoeld voor een ieder die te maken krijgt met het maken van risicobeoordelingen. Volgens de NEN-EN-ISO 12100 dient voor een risicobeoordeling het volgende te worden uitgevoerd:

 • de grenzen van het product bepalen (denk aan: fysieke grenzen, tijdsgrenzen, etc.)
 • de gevaren dienen te worden geïdentificeerd
 • het risico van het gevaar dient te worden bepaald
 • een risico-evaluatie uitvoeren
 • risico-reducerende maatregelen nemen; hierbij spelen de veiligheidsnormen een belangrijk rol, hierin staat de huidige stand van veiligheid

De risicobeoordeling is een onderdeel van het technische dossier. Voor machines is dit van toepassing op zowel voltooide als niet-voltooide machines. Dus voor beide soorten machines (voltooid en niet-voltooid) dient er in het technische dossier een risicobeoordeling aanwezig te zijn.

We raden fabrikanten van producten altijd aan om een risicobeoordeling te maken.

Boek deze cursus met korting via de Masterclass Machinebouw

Deze training wordt ook modulair aangeboden als onderdeel van de CE Masterclass Machinebouw. U ontvangt bij het boeken van de Masterclass de volgende extra’s:

 • een korting van ruim € 1000 ten opzichte van het boeken van de losse modules;
 • gratis toegang tot diverse e-learning cursussen;
 • gratis masterproef.
 • 09.15 – 09.30 Ontvangst met koffie / thee
 • 09.30 – 10.00 Inleiding
 • 10.00 – 12.15 Risicobeoordelingen
  • eisen vanuit de CE-richtlijnen voor risicobeoordelingen
  • machinerichtlijn (2006/42/EG)
  • laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU)
  • PED (richtlijn drukapparatuur) (2014/68/EU)
  • normen voor risicobeoordelingen (NEN-EN-ISO 12100 / ISO-TR 14121-2)
  • terminologie / methode
  • risicoanalyse: opsporen van gevaren
  • risico-inschatting
  • risicoreductie
  • richtlijn arbeidsmiddelen / Arbowetgeving en RI&E arbeidsmiddelen
 • 12.15 – 13.15 Lunch
 • 13.15 – 15.00 Praktische oefeningen
  • maken van een risicobeoordeling
  • gebruik maken van het invulformulier
  • bespreken van de risicobeoordeling
 • 15.00 – 16.30 Overige onderwerpen
  • risicobeoordeling voor nieuwe machines en in gebruik zijnde machines
  • de relatie van de risicobeoordeling met de C-normen
  • documenteren van risicobeoordelingen / technische dossier
  • relatie tot productaansprakelijkheid/ Arbowetgeving
  • afsluiting

* Het programma kan op grond van specifieke wensen worden aangepast.
Ook is het mogelijk om meegebrachte voorbeelden na overleg te behandelen.

 • Inclusief uitgebreide cursusmap en documentatie digitaal
 • Duidelijke handouts en toelichtingen
 • Naast theorie ook praktische uitleg aan de hand van voorbeelden
 • Maken van oefeningen en casus tijdens de cursus
 • Eigen praktijk inbreng, zoals vragen en cases mogelijk en wenselijk
 • Cursusplaats: Appingedam (Groningen, klik hier voor routebeschrijving / overnachtingen)
 • De docent is: ir. Andries Brakke (IAB Ingenieurs) en/of gastdocenten

 480,00

Wissen
WhatsApp chat
0

Your Cart