Gebruiksaanwijzingen schrijven

In deze training komen eerst de eisen aan de orde die er vanuit de wet aan gebruikershandleidingen worden gesteld. Vervolgens gaan we verder met de inhoud van een gebruikershandleiding. We gaan praktisch oefenen in het schrijven van goede teksten, waarbij we verschillende soorten handleidingen gaan bekijken en teksten gaan opstellen.

Deze training is bedoeld voor een ieder die zich bezig houdt met het schrijven van gebruiksaanwijzingen, productbeschrijvingen,  instructies, etc.

 

CE Masterclass Machinebouw

De training CE-Coördinator wordt ook modulair aangeboden als onderdeel van de 12-daagse CE Masterclass Machinebouw.

 

Cursuslocatie

Deze training wordt in Appingedam (Nederland) gegeven.

Beschrijving

In vrijwel iedere CE-richtlijn wordt aangegeven dat er een gebruiksaanwijzing bij het product moet worden geleverd. In sommige gevallen kunnen de instructies eenvoudig op de verpakking worden opgenomen, in andere gevallen dient er een aparte gebruikershandleiding te worden gemaakt. Soms zijn dit boekwerken die uit meerdere delen bestaan, denk aan complexe machines.

Technische gebruiksaanwijzingen schrijven

Technische gebruiksaanwijzingen zijn een belangrijk onderdeel van een productcertificering in het kader van de Europese productrichtlijnen, zoals machinerichtlijn, speelgoedrichtlijn, drukapparatuur, laagspanningsrichtlijn, etc. De gebruiksaanwijzing hoort bij een product en dient te voldoen aan diverse voorschriften zoals: de eisen uit de CE-richtlijnen, eisen uit geharmoniseerde productnormen en de NEN 5509 voor het opstellen van gebruikershandleidingen of de nieuwe norm voor gebruiksaanwijzingen IEC 82079-1.

Een belangrijk bron voor de inhoud van de gebruiksaanwijzing is de risicobeoordeling van het product. Hieruit volgen veelal allerlei veiligheidsvoorschriften die in de gebruiksaanwijzing moeten worden opgenomen.

Naast de wettelijke verplichting voor een gebruiksaanwijzing ligt er ook een duidelijke relatie met aansprakelijkheid die een fabrikant heeft met betrekking tot het geleverde product. Soms zijn risico’s niet volledig weg te nemen. De gebruiksaanwijzing dient de gebruiker dan te informeren omtrent de restrisico’s. Om de risico’s te inventariseren is de risicobeoordeling van belang. De uitwerking van de risicobeoordeling is erg belangrijk. Hieruit krijgen we de informatie die in de gebruiksaanwijzing moet worden opgenomen. Tijdens de training leren we de techniek van de risicobeoordeling en hoe we van daaruit de juiste informatie in de gebruiksaanwijzing moeten opnemen.

LET OP! Voor de nieuwe machinerichtlijn dienen bij de zogenaamde II-B machines (= niet voltooide machines) ook inbouwinstructies te worden meegeleverd!

Gebruiksaanwijzingen zijn soms onoverzichtelijk en onduidelijk, terwijl het een belangrijk document is. Door het toepassen van een aantal basisprincipes zijn gebruiksaanwijzingen een stuk duidelijker en overzichtelijker te maken. Rekening moet worden gehouden met de volgende punten:

 • doelgroep waarvoor de handleiding wordt geschreven
 • voor welke situaties is de handleiding bedoeld
 • het formaat van de handleiding
 • bladspiegel
 • de zinsopbouw en grammatica
 • lengte van de zinnen
 • lettertype en grootte
 • layout van de pagina
 • vermelding van kop- en voetteksten
 • inhoudelijke verplichtingen vanuit de wet en de normen
 • het gebruik van afbeeldingen en tekeningen.

In deze training komen eerst de eisen aan de orde die er vanuit de wet aan gebruikershandleidingen worden gesteld. Vervolgens gaan we verder met de inhoud van een gebruikershandleiding. We gaan praktisch oefenen in het schrijven van goede teksten, waarbij we verschillende soorten handleidingen gaan bekijken en teksten gaan opstellen.

Voor het opstellen van gebruiksaanwijzingen zijn een aantal normen beschikbaar, de NEN 5509 (is een Nederlandse norm) en sinds 2012 de NEN EN IEC 82079-1. Deze normen geven niet alleen voor CE gerelateerde producten informatie, maar ook voor alle overige producten, die niet onder een CE-richtlijn vallen.

We bekijken diverse voorbeelden van handleidingen: hoe het niet moet en hoe het beter kan. Als deelnemer kunt u de gebruikershandleidingen die u reeds heeft gemaakt meenemen, zodat we deze tijdens de training kunnen gaan bespreken.

De gebruikershandleiding bevat doorgaans ook andere relevante zaken volgens de CE-richtlijnen, zoals waarschuwingen en pictogrammen, de EG-verklaring van overeenstemming (“CE-certificaat”), de gegevens van het typeplaatje van de machine, etc. Deze min of meer nevenvoorwaarden, maar wel wettelijke verplichtingen, komen ook aan de orde in de training.

Met de komst van de nieuwe CE-richtlijnen in 2014 (overgangstermijn tot 2016) krijgt de importeur ook een belangrijke rol in de CE-certificering (bij import van buiten de EU). De importeur moet er op toezien dat de CE-markering terecht is aangebracht. De importeur zal dan ook de gebruiksaanwijzing moeten bekijken en beoordelen. In sommige situaties zal de importeur wellicht de gebruiksaanwijzing opstellen of vertalen. Deze training geeft daar alle informatie over.

Deze training is bedoeld voor een ieder die zich bezig houdt met het schrijven van gebruiksaanwijzingen, productbeschrijvingen, instructies, etc.

 

Boek deze training met korting via de Masterclass Machinebouw

Deze training wordt ook modulair aangeboden als onderdeel van de  CE Masterclass Machinebouw. U ontvangt bij het boeken van de Masterclass de volgende extra’s:

 • een korting van ruim € 1000 ten opzichte van het boeken van de losse modules;
 • gratis toegang tot diverse e-learning cursussen;
 • gratis masterproef.

 

Bij de training gebruiksaanwijzingen worden wetgeving en normen uitgebreid toegelicht en daarnaast gaan we aan de hand van opdrachten en eigen situaties vooral praktisch aan de slag.

 • 09.15 – 09.30 Ontvangst met koffie / thee
 • 09.30 – 09.45 Inleiding
 • 09.45 – 10.30 Wetgeving
  • Eisen vanuit de CE-richtlijnen, o.a. machinerichtlijn / laagspanningsrichtlijn / speelgoedrichtlijn, etc.
  • Montage-instructies voor de nieuwe machinerichtlijn
  • De gebruikershandleiding in het technisch constructie dossier
  • Juridische aansprakelijkheid en de rol van de gebruiksaanwijzing hierbij
  • De rol van de importeur (in het kader van de nieuwe CE-richtlijnen)
 • 10.30 – 12.15 Normen
  • Toepassen en gebruiken van normen voor handleidingen
  • Normen voor gebruikershandleidingen (NEN 5509 / IEC 82079-1)
  • Het belang van de risicobeoordeling
 • 12.15 – 13.15 Lunch
 • 13.15 – 15.00 Bepalen van doel en doelgroep van een handleiding of documentatie
  • Soorten documentatie (per doel en per doelgroep)
  • Consequenties doelgroep / Situering van de handleiding
  • De te gebruiken taal / Spelling / Het Groene Boekje / Illustratiegebruik
  • Valkuilen / Oefeningen / Taal tests
  • De EG-verklaring van overeenstemming in de handleiding of bijleveren
  • Waarschuwingen, veiligheidsaanwijzingen en pictogrammen
  • Invloed van geharmoniseerde C-normen op de gebruiksaanwijzingen
 • 15.00 – 17.00 Structuur en opzet van een gebruiksaanwijzing
  • Management van content voor gebruiksaanwijzingen
  • Opzet van gebruiksaanwijzingen bij diverse typen en modellen
  • Software voor het maken van gebruiksaanwijzingen
  • Het verkrijgen van juiste afbeeldingen, etc.
  • Kostenbesparingen bij het schrijven van gebruiksaanwijzingen
  • Vertaalwerk: verplichtingen vanuit wetgeving
  • Beoordelen van een gebruiksaanwijzing
  • Plaatsen van content op websites

* Het programma kan op grond van specifieke wensen worden aangepast. Ook is het mogelijk om meegebrachte voorbeelden in overleg te behandelen.

De training Gebruiksaanwijzingen schrijven is vooral een praktische training. Naast de uitleg rondom de wetgeving en het gebruik van normen, wordt er vooral geoefend aan de hand van opdrachten en natuurlijk uw eigen materiaal.

Naast het schrijven van gebruiksaanwijzingen, werkinstructies, instruciekaarten, enz. gaan we ook in op “content” voor bijvoorbeeld websites. Denk hierbij aan het plaatsen van technische documentatie, zoals productspecificaties, gebruiksaanwijzingen en certificaten op websites en webwinkels.

De training gebruiksaanwijzingen moet in een breder kader worden gezien van het vak van technical writer en documentalist.

In diverse juridische zaken waarbij schade of letsel is ontstaan in relatie tot een product of een arbeidssituatie blijkt de documentatie erg belangrijk te zijn. Des te meer reden om deze documentatie dan ook op orde te hebben. Tijdens de training zullen we aan de hand van voorbeelden het belang van correcte documentatie illustreren. Nog veel belangrijker is natuurlijk om schade en letsel te voorkomen, maar helaas blijkt dat in de praktijk niet altijd mogelijk te zijn.

Verder is de risicobeoordeling van een product mede bepalend voor de inhoud van de gebruiksaanwijzing. Indien er nog geen risicobeoordeling van het product is gemaakt, wordt aanbevolen om ook de training risicobeoordeling maken te volgen.

Mocht daarnaast ook meer informatie en kennis gewenst zijn op het gebied van de productrichtlijnen, dan wordt aanbevolen om de training CE-coördinator te volgen.

 • Inclusief uitgebreide cursusmap en documentatie digitaal
 • Duidelijke handouts en toelichtingen
 • Inclusief certificaat van deelname
 • Groepsgrootte: maximaal 12 personen
 • Maken van oefeningen en casus tijdens de cursus
 • Eigen praktijk inbreng, zoals vragen en cases mogelijk
 • Cursusplaats: Appingedam (Groningen, klik hier voor routebeschrijving / overnachtingen)
 • De docenten zijn: ir. Andries Brakke en/of gastdocent

 480,00

Wissen
WhatsApp chat
0

Your Cart