Machinerichtlijn en Machineveiligheid

Deze 2-daagse training is bedoeld om u het overzicht te geven en op de hoogte te brengen van de voorschriften van de machinerichtlijn en de CE-markering van machines. Naast het doorlopen van het CE-traject voor machines, oefenen we ook met de machine / arbeidsmiddelen risico-inventarisatie en -evaluatie in de praktijk. Het is de bedoeling dat u zelf uw arbeidsmiddelen leert te beoordelen. We maken daarbij gebruik van standaard modellen en checklist, welke ook digitaal worden verstrekt. Hiermee bent u in staat uw eigen machinepark te beoordelen en een plan van aanpak op te stellen.

CE Masterclass Machinebouw

De training machinerichtlijn en machineveiligheid wordt ook modulair aangeboden als onderdeel van de  CE Masterclass Machinebouw.

Het volgende van de CE-Masterclass geeft meer verdieping en leidt op tot het CESE (CE-SafetyExpert certificaat).

Cursuslocatie

Deze training wordt in Appingedam (Nederland) gegeven.

Beschrijving

Deze cursus is bedoeld om u het overzicht te geven en op de hoogte te brengen van de voorschriften van de machinerichtlijn en de CE-markering van machines.
Naast de inhoud van de machinerichtlijn kunnen ook alle specifieke vragen over CE-markering van machines en de RI&E voor machines tijdens deze training worden beantwoord. De machinerichtlijn is te downloaden via onze site.

Als u in uw bedrijf te maken heeft met machines en arbeidsmiddelen in de breedste zin van het woord, dan krijgt u met deze training inzicht en vaardigheden om middels een stappenplan machines CE te markeren of machines te beoordelen volgens CE-machinerichtlijn. De verschillen tussen de machinerichtlijn en de richtlijn arbeidsmiddelen worden duidelijk uitgelegd.

We werken met behulp van een overzichtelijk schema en doorlopen het gehele CE-traject voor machines.

Om te komen tot een CE-certificering voor machines dienen er diverse stappen te worden doorlopen. Tijdens de eerste cursusdag staat de machinerichtlijn centraal. We geven aan hoe u stapsgewijs aan de verplichtingen van de machinerichtlijn kunt voldoen. We doen dit aan de hand van een overzichtelijke flowchart en het lesboek. Met name zal ook het verschil worden behandeld tussen de II.1.A en II.1.B machines, ofwel voltooide en niet-voltooide machines. De fabrikant van de niet voltooide machine zal moeten aangeven met welke veiligheidsvoorschriften rekening is gehouden. Naast de machinerichtlijn zullen we ook ingaan op onderwerpen zoals wijzigingen aan machines, het vervangen van delen van machines, het inkopen van machines en het CE-certificeren van grote machine-installaties.

Natuurlijk behandelen we ook de EG-verklaring van overeenstemming of populair gezegd het CE-certificaat. In deze cursus staan we stil bij de inhoud van de EG-verklaring, zoals deze er uit moet zien. De cursist wordt uitgenodigd om ook zijn eigen EG-verklaringen mee te brengen.

Tijdens de eerste cursusdag komen de diverse voorschriften vanuit bijlage 1 van de machinerichtlijn aan orde. Veelal kunt u direct uw eigen situatie beoordelen in relatie tot de eisen vanuit de machinerichtlijn.

De richtlijn arbeidsmiddelen (Arbowet) stelt eisen aan de veiligheid van machines die in gebruik zijn. Naast machines vallen alle arbeidsmiddelen onder deze richtlijn, dus ook gereedschappen, productielijnen, installaties, etc.

De nieuwe richtlijn arbeidsmiddelen is in oktober 2009 verschenen, 2009/104/EG. Deze richtlijn kunt u via downloads verkrijgen.

De training machineveiligheid behandelt met name de risico-inventarisatie en -evaluatie van bestaande machines (oude en nieuwe machines).

De training geeft theoretische, maar vooral ook praktische informatie over de richtlijn arbeidsmiddelen, de Arbowet of Codex en de RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie). De CE-markering komt kort aan orde, voor meer diepgang van CE-markering van machines volgt u de cursus machinerichtlijn of de CE Masterclass Machinebouw.

Onder andere de volgende vragen en bijbehorende antwoorden komen uitgebreid aan de orde:

 • hoe maken we een RI&E van het machinepark
 • welke oplossingen moeten er worden gekozen om de machines veilig te maken?
 • krijgen alle bestaande machines een CE-markering?
 • er wordt een nieuwe machine in een oude productielijn geplaatst, valt alles nu onder CE-markering?
 • moet de gehele productielijn stilvallen na het indrukken van de noodstop?
 • aan welke eisen moeten onze productiemachines voldoen?
 • we hebben de machines gewijzigd, moet er nu een CE-markering op?

We gaan met elkaar de RI&E oefenen in de praktijk. Het is de bedoeling dat u zelf uw arbeidsmiddelen leert te beoordelen. We maken daarbij gebruik van standaard modellen en checklist, welke ook digitaal worden verstrekt.
Hiermee bent u in staat uw eigen machinepark te beoordelen en een plan van aanpak op te stellen.

Zie ook het inspectierapport van de Arbeidsinspectie 2007. Hiermee kunt u zich een beeld vormen op welke wijze machines worden geïnspecteerd en wat de knelpunten daarbij zijn. Klik hier om het inspectierapport te downloaden.

De training is uitermate geschikt om zelf uw risico-inventarisatie – en evaluatie uit te voeren van uw machinepark of om goed inzicht te krijgen in de machineveiligheid. Tevens gaan we in op de wetgeving en de relatie machineveiligheid en CE-markering.

LET OP: in deze cursus behandelen we niet in detail het CE-certificeren, hiervoor adviseren wij het volgen van de 12-daagse opleiding CE Masterclass Machinebouw.

Boek deze cursus met korting via de Masterclass Machinebouw

Deze training wordt ook modulair aangeboden als onderdeel van de CE Masterclass Machinebouw. U ontvangt bij het boeken van de Masterclass de volgende extra’s:

 • een korting van ruim € 1000 ten opzichte van het boeken van de losse modules;
 • gratis toegang tot diverse e-learning cursussen;
 • gratis masterproef;
 • verdieping in specifieke onderwerpen van het CE-traject;
 • leidt op tot het CESE (CE-SafetyExpert) certificaat.

 

 

DAG 1 – Machinerichtlijn

 • 09.15 – 09.30 Ontvangst met koffie / thee
 • 09.30 – 09.45 Inleiding
 • 09.45 – 12.15 Machinerichtlijn en Nederlandse / Belgische wetgeving:
  • het toepassingsgebied van de machinerichtlijn
  • de zogenaamde II.1.A en II.1.B machines
  • certificeringsprocedure voor machines
  • verplichtingen wat betreft technische documentatie
  • wijzigingen in reeds bestaande technische dossiers en CE-markeringen op machines
 • 12.15 – 13.15 Lunch
 • 13.15 – 16.15 Vervolg machinerichtlijn + praktijk situaties
  • CE-gemarkeerde machines
  • risicobeoordeling voor machines
  • II.1.B machines volgens nieuwe machinerichtlijn beoordelen
  • CE-markering bij projecten > aandachtspunten bij inkoop van machines
  • samenstellen van machines of installaties
  • voorbeelden van EG-verklaringen of inbouwverklaringen
  • gebruiksaanwijzingen bij machines
  • machineveiligheidsnormen voor machines
  • checklist voor bijlage 1 van de machinerichtlijn
  • indienststelling van machines (checklist)
 • 16.15 – 16.30 Afsluiting

DAG 2 – Machineveiligheid

 • 09.15 – 09.30  Ontvangst met koffie / thee
 • 09.30 – 10.00  Inleiding
 • 10.00 – 11.00  Wetgeving
  • richtlijn arbeidsmiddelen + wijzigingen
  • Arbowetgeving
  • relatie Arbowet en CE-markering
  • machineveiligheidsnormen
 • 11.00 – 12.15  Beoordeling op de richtlijn arbeidsmiddelen
  • risico-inventarisatie en evaluatie / methodiek
  • toepassen en gebruik van normen
 • 12.15 – 13.15  Lunch
 • 13.15 – 14.15  Risicobeoordeling maken van een machine in de praktijk
  • Uitleg over te beoordelen machine
 • 14.15 – 16.30  Uitvoeren van een risicoanalyse op een machine in de praktijk
  • inventarisatie van de machine
  • uitwerken van de risico-inventarisatie en -evaluatie
  • uitleg over zelf te maken risicobeoordeling
  • bespreken van de uitgewerkte risicobeoordelingen van eigen praktijksituaties

* Het programma kan op grond van specifieke wensen worden aangepast.
Ook is het mogelijk om meegebrachte voorbeelden na overleg te behandelen.

– Uitgebreide cursusmap, inclusief digitaal cursusmateriaal
– Inclusief certificaat van deelname
– Naast theorie ook praktische uitleg aan de hand van voorbeelden
– Eigen praktijkinbreng mogelijk
– Groepsgrootte: maximaal 12
– Trainingsplaats: Appingedam (Groningen, klik hier voor routebeschrijving / overnachtingen)
– Veiligheidsschoenen, en -bril en gehoorbescherming meenemen
– De algemene voorwaarden zijn van toepassing

De docent is:
ir. Andries Brakke (IAB Ingenieurs) en/of gastdocenten

 960,00

Wissen
WhatsApp chat
0

Your Cart