Elektrische installaties voor machines volgens NEN EN IEC 60204-1

Deze training is bedoeld om u de inhoud en achtergrond te leren van de norm NEN EN IEC 60204-1.

 

CE Masterclass Machinebouw

De training CE-Coördinator wordt ook modulair aangeboden als onderdeel van de 12-daagse CE Masterclass Machinebouw.

 

Cursuslocatie

Deze training wordt in Appingedam (Nederland) gegeven.

Beschrijving

Deze training is bedoeld om u de inhoud en achtergrond te leren van de norm NEN EN IEC 60204-1. De NEN-EN-IEC 60204-1 beschrijft de voorschriften aan de elektrische uitrusting en besturing van machines. De norm geeft het vermoeden van overeenstemming met de nieuwe machinerichtlijn 2006/42/EG.

Dit betekent, dat wanneer u de elektrische installatie van een machine, volgens deze norm uitvoert, er het zogenaamde vermoeden van overeenstemming bestaat. Of met andere woorden, u mag er van uitgaan dat de elektrische installatie veilig is uitgevoerd.

Nieuwe IEC 60204-1:2016
Eind 2016 is de nieuwe IEC 60204-1 gepubliceerd. Uiteraard komen tijdens de training de wijzigingen aan de orde, zodat u weer up-to-date bent.

Aanrakingsveiligheid
In veel situaties laat de machinebouwer een besturingskast ergens elders bouwen. De leverancier van de besturingskast dient te verklaren dat deze kast o.a. aan de NEN-EN-IEC 60204-1 voldoet. De machinebouwer geeft uiteindelijk een CE en II.1.A verklaring af van de voltooide machine. In de praktijk blijkt maar al te vaak dat, na een inspectie door de machinebouwer, de besturingskast niet aan de NEN-EN-IEC 60204-1 voldoet. Veel nawerk soms.

Er zijn maar weinig machines die het zonder elektrische installatie kunnen stellen. De veiligheid van de elektrische installatie in machines valt onder de machinerichtlijn. Machines dienen conform de essentiële veiligheids- en gezondheidsvoorschriften elektrisch veilig te zijn.

Voor machinebouwers en inspecteurs is het van belang om de bepalingen van de NEN-EN-IEC 60204-1 te kennen. In de praktijk blijkt maar al te vaak dat besturingskasten niet voldoen aan de bepalingen van de NEN-EN-IEC 60204-1.
Met ingang van 29-12-2009 is de nieuwe machinerichtlijn 2006/42/EG van toepassing. In bijlage 1 van de machinerichtlijn vinden we in §1.5.1 de betreffende bepaling voor elektrische veiligheid. Deze bepaling luidt als volgt:

machinerichtlijn 2006/42/EG bijlage I punt 1.5.1.
Risico ten gevolge van de elektriciteitsvoorziening
Wanneer de machine een stroomvoorziening heeft, moet zij zodanig zijn ontworpen, gebouwd en uitgerust dat alle gevaren in verband met elektriciteit worden of kunnen worden voorkomen. De veiligheidsdoelstellingen van Richtlijn 73/23/EEG (nieuwe laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG) zijn van toepassing op machines. Evenwel vallen de verplichtingen betreffende de overeenstemmingsbeoordeling en het in de handel brengen en/of de inbedrijfstelling van machines, wat betreft de gevaren door elektriciteit, uitsluitend onder de bepalingen van de richtlijn.

Kijken we nu nader naar het elektrotechnische aspect bij machines, dan kunnen we hierbij 2 belangrijke normen gaan noemen:

1. de NEN-EN-IEC 60204-1:2006: Veiligheid van machines – Elektrische uitrusting van machines
2. de NEN-EN-IEC 61439-serie: Laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen – serie.

Beide normen bevatten o.a. uitgangspunten voor ontwerp, keuze materialen en dimensionering en als laatste beproevingen voor, aan de hand waarvan de machinebouwer kan vaststellen of aan de norm wordt voldaan en de machine elektrisch veilig is.

De nieuwe IEC 61439 (2011)
In de nieuwe normen worden diverse bepalingen (berekeningen / ontwerpvoorschriften) en beproevingen (testen/metingen) voorgeschreven aan de hand waarvan kan worden nagegaan of een schakel- en verdeelinrichting aan de norm voldoet. De nieuwe IEC 61439 biedt meer ruimte voor samenstellen van componenten.

Doelgroep
Deze training is met name bedoeld voor mensen die betrokken zijn bij de elektrische aspecten van machines, zoals kastenbouwers, ontwerpers en bouwers van verdeelinrichtingen, E&I engineers, inspecteurs, paneelbouwers, installatietechnische adviseurs, etc.

Voor deze training is voorkennis op elektrotechnisch MTS niveau vereist of de cursist heeft dit niveau verkregen door praktijkervaring.

Boek deze training met korting via de Masterclass Machinebouw

Deze training wordt ook modulair aangeboden als onderdeel van de CE Masterclass Machinebouw. U ontvangt bij het boeken van de Masterclass de volgende extra’s:

 • een korting van ruim € 1000 ten opzichte van het boeken van de losse modules;
 • gratis toegang tot diverse e-learning cursussen;
 • gratis masterproef.

 

DAG 1

 • 09.15 – 09.30   Ontvangst met koffie / thee
 • 09.30 – 09.45   Inleiding
 • 09.45 – 10.30   CE-markering / wettelijke eisen
  • Machinerichtlijn / Laagspanningsrichtlijn
  • Bouw en levering van schakelkasten in relatie met CE-markering
  • Moet er op besturingskasten een CE? (Ja)
 • 10.30 – 12.15   Toepassen van de NEN-EN-IEC 60204-1
  • Waar begint NEN-EN-IEC 60204-1
  • De relatie met de NEN 1010 en NEN 3140
  • Toepassen van de IEC 61439
 • 12.15 – 13.15    Lunch
 • 13.15 – 16.30    Vervolg voorschriften uit de norm + praktijk situaties
  • Programma van eisen / Bijlage B uit de norm
  • Uitbreidingen van de installatie
  • Stopcategorieën en noodstopfuncties (NEN-EN-ISO 13850)
  • Scheiders en schakelaars
  • Bescherming tegen elektrisch aanrakingsgevaar / Beveiligingen

DAG 2

 • 09.15 – 09.30   Ontvangst met koffie / thee
 • 09.30 – 12.15   Verdieping in de NEN-EN-IEC 60204-1
  • Hoofdstroomketens opbouwen / Stuurstroomketens
  • Veiligheidsfuncties / noodstopfuncties
  • Tweehandenbeveiliging  / lichtschermen / bewakingen
  • Documentatie
  • Beproevingen (o.a. impedantiemeting, aardweerstand, isolatiemeting)
 • 12.15 – 13.15 Lunch
 • 13.15 – 15.30  Verdieping in de NEN-EN-IEC 60204-1
  • Berekeningen maken en praktisch uitvoeren van beproevingen
  • Inspectierapporten / Veilig meten
  • Het gebruik van 60204-1 testers
  • Wijzigingen aan elektrische installaties
 • 15.30 – 16.30    Examen  (40 meerkeuze vragen)

*Het programma kan op grond van specifieke wensen worden aangepast. Ook is het mogelijk om meegebrachte voorbeelden in overleg te behandelen.

 • Inclusief uitgebreide cursusmap en documentatie digitaal
 • U dient in het bezit te zijn van de NEN EN IEC 60204-1 (zie www.nen.nl)
 • Duidelijke handouts en toelichtingen
 • Inclusief ondersteuning via e-mail voor specifieke vragen
 • Inclusief certificaat van deelname
 • De training omvat 2 cursusdagen
 • Naast theorie ook praktische uitleg aan de hand van voorbeelden en demonstraties
 • Maken van oefeningen en casus tijdens de cursus
 • Eigen praktijk inbreng, zoals vragen en cases mogelijk en wenselijk
 • Cursusplaats: Appingedam (Groningen, klik hier voor routebeschrijving / overnachtingen)
 • De docenten zijn: ir. Andries Brakke en/of  gastdocent

 960,00

Wissen
WhatsApp chat
0

Your Cart