ATEX Mechanische Apparatuur en Ontstekingsanalyse

In de cursus ATEX Ontstekingsanalyse Mechanische Apparatuur richten we ons helemaal op het uitvoeren van een ontstekingsanalyse. We passen dit met name toe op mechanische apparatuur en op ATEX zones, zoals deze zijn beschreven in het explosieveiligheidsdocument.

Naast een ontstekingsanalyse gaan we aan de slag met de van toepassing zijnde normen, zoals de nieuwe ISO 80079-36 en -37.

Onderaan deze pagina treft u een uitgebreide cursusomschrijving en een inhoudelijk programmaoverzicht van de cursus ATEX Ontstekingsanalyse Mechanische Apparatuur aan.

Voor wie is de cursus ATEX Ontstekingsanalyse Mechanische Apparatuur geschikt?

Deze training is bedoeld voor:

 • fabrikanten van mechanische apparaten die geschikt moeten zijn voor explosiegevaarlijke gebieden.
 • gebruikers van mechanische apparatuur, waarvoor een ontstekingsanalyse van het apparaat moet worden gemaakt.
 • opstellers van explosieveiligheidsdocumenten, waarbij de ontstekingsbronnen moeten worden beoordeeld.
 • inspecteurs van mechanische apparatuur in ATEX zones.

ATEX Masterclass

De cursus ATEX Ontstekingsanalyse Mechanische Apparatuur wordt ook met korting aangeboden als onderdeel van de ATEX Masterclass.

 

Cursuslocatie

Deze cursus wordt online of in Appingedam (Nederland) gegeven.

Beschrijving

Aan de slag met een ATEX ontstekingsanalyse

In de cursus ATEX Ontstekingsanalyse Mechanische apparatuur richten we ons helemaal op het uitvoeren van een ontstekingsanalyse. We passen dit met name toe op mechanische apparatuur en op ATEX zones, zoals deze zijn beschreven in het explosieveiligheidsdocument. Naast de van toepassing zijnde normen, zoals de nieuwe ISO 80079-36 en -37 voor mechanische apparatuur, gaan we aan de slag met een ontstekingsanalyse. We beschrijven de 13 ontstekingsbronnen en gaan na welke van deze ontstekingsbronnen relevant zijn in ATEX zones.

De ATEX 114 richtlijn (2014/34/EU) is sinds 20 april 2016 van kracht. Dit betekent dat vanaf die datum alle nieuw in de handel gebrachte apparaten en beveiligingssystemen moeten voldoen aan de eisen van de richtlijn 2014/34/EU.

De ATEX 114 richtlijn is niet alleen op elektrische apparatuur, maar ook op mechanische apparatuur van toepassing.

Daarnaast moet ook op basis van de ATEX 153 (1999/92/EG) richtlijn de mechanische apparatuur in de ATEX zones worden beoordeeld. Dit is met name voor oude apparatuur (voor 2003 in de handel gebracht) van belang. Voor oude apparatuur is een Ex certificering niet verplicht, maar wel moeten de ontstekingsbronnen in kaart worden gebracht.

In het explosieveiligheidsdocument zal ook een ontstekingsanalyse moeten worden opgenomen. Doorgaans doen we dat per ATEX zone of voor ieder proces waar ATEX zones aanwezig zijn.

Zodra er sprake is van een zonegebied, dienen alle apparaten met een bouwjaar na 2003 en met een potentiële ontstekingsbron te voldoen aan de eisen van ATEX 114 richtlijn. Dit is van grote invloed op met name mechanische apparaten. Pompen, kleppen, mengers, filters, draaisluizen, luchtmotoren, etc. die in een zonegebied worden geplaatst dienen te zijn voorzien van een ATEX Ex certificering (bouwjaar na 2003).

De ATEX 114 richtlijn vereist een ontstekingsanalyse voor wat betreft het explosiegevaar voor nieuwe producten en installaties. In de meeste gevallen is een beoordeling wat betreft het aanwezig zijn van een explosieve atmosfeer en ontstekingsbronnen noodzakelijk.

Voor wie is de cursus ATEX mechanische apparatuur onstekingsanalyse bedoeld?

Deze training is bedoeld voor:

 • fabrikanten van mechanische apparaten die geschikt moeten zijn voor explosiegevaarlijke gebieden.
 • gebruikers van mechanische apparatuur, waarvoor een ontstekingsanalyse van het apparaat moet worden gemaakt.
 • opstellers van explosieveiligheidsdocumenten, waarbij de ontstekingsbronnen moeten worden beoordeeld.
 • inspecteurs van mechanische apparatuur in ATEX zones.

In het explosieveiligheidsdocument zal ook bij iedere ATEX zonering moeten worden aangegeven welke ontstekingsbronnen mogelijk aanwezig kunnen zijn en wat de kans van optreden is. Op basis van deze ontstekingsanalyse worden dan passende maatregelen genomen.

Voorbeeld van een ATEX ontstekingsanalyse

Bij een container (kunststof) met vervuilde doeken met ethanol zou een ontlading door statische elektriciteit een explosie kunnen veroorzaken. In de ontstekingsanalyse dient deze situatie te worden uitgewerkt en dienen passende maatregelen te worden genomen.

Boek deze cursus met korting via de ATEX Masterclass

Deze cursus wordt ook modulair aangeboden als onderdeel van de ATEX Masterclass. U ontvangt bij het boeken van de Masterclass de volgende extra’s:

 • een korting van bijna € 1000,- ten opzichte van het boeken van de losse modules;
 • gratis toegang tot diverse e-learning cursussen;
 • gratis masterproef.

 

TRAININGSDAG 1

 • 09.15 – 09.30    Ontvangst met koffie / thee
 • 09.30 – 10.00    Inleiding
 • 10.00 – 11.00    Richtlijn ATEX 95 / 114
  • de inhoud van de richtlijn
  • toepassingsgebied en definities voor mechanische apparatuur
  • normen / typekeuringen
  • ontstekingsanalyse (volgens EN 15198)
  • gebruikershandleiding & ATEX certificaten
  • technisch dossier / NoBo
 • 11.15 – 12.15    ATEX 153 / 137
  • beoordelen van mechanische apparatuur wat reeds in bedrijf is
  • nieuwe mechanische apparatuur als fabrikant of gebruiker zijnde certificeren
  • reeds bestaande apparatuur zonder Ex markering beoordelen
  • ontstekingsbronnen bij mechanische apparatuur
  • vastleggen van de beoordelingen in het explosieveiligheidsdocument
 • 12.15 – 13.15    Lunch
 • 13.15 – 16.00   Eigenschappen van gassen en stoffen in relatie tot de ontstekingsanalyse
 • 16.00 – 16.30   Beschermingswijze van mechanische apparatuur en principe van de ontstekingsanalyse

TRAININGSDAG 2

 • 09.15 – 09.30    Ontvangst met koffie / thee
 • 09.30 – 10.00    Inleiding / vragen en antwoorden
 • 10.00 – 11.00    Ontstekingsbronnen en uitleg
  • de EN 1127-1 met 13 ontstekingsbronnen
  • uitleg over de aard en werking van de ontstekingsbronnen
 • 11.15 – 12.15       Verdieping in de aard en energieën van diverse ontstekingsbronnen zoals:
  • statische elektriciteit
  • vonken door draaiende delen of vreemde voorwerpen
  • opwarming, impactvonken, korte slijpvonken, lange slijpvonken
 • 12.15 – 13.15    Lunch
 • 13.15 – 15.30    IRA = Ignition Risk Assessment
  • aanvullende methode voor ontstekingsanalyse volgens risico-model
  • eisen uit de EN 13463 normen
  • mechanical seals en beveiligingen
  • bewaking van ontstekingsbronnen en eisen die hieraan worden gesteld (IPL / SIL / PL)
  • maken en oefenen van ontstekingsanalyse / praktijkvoorbeelden
 • 15.30- 16.30    Uitleg over de huiswerkopdracht

TRAININGSDAG 3

 • 09.15 – 09.30    Ontvangst met koffie / thee
 • 09.30 – 10.00    Inleiding / vragen en antwoorden
 • 10.00 – 11.00    Nieuwe normen voor mechanische apparatuur in ATEX zones
  • de ontw. NEN EN IEC 80079-36/37
  • nieuwe ATEX codering voor mechanische apparatuur
 • 11.15 – 12.15    Deel 1 huiswerkopdracht
  • behandelen van het eerste deel van de huiswerkopdracht
 • 12.15 – 13.15    Lunch
 • 13.15 – 15.15    Deel 2 huiswerkopdracht
  • bespreken van de zelf gemaakte ontstekingsanalyse
  • extra uitleg over specifieke ATEX onderwerpen
 • 15.00- 16.30    Examen

 

 

 • Inclusief uitgebreide cursusdocumentatie
 • Duidelijke handouts en toelichtingen
 • Naast theorie ook praktische uitleg aan de hand van voorbeelden
 • Maken van oefeningen en casus tijdens de cursus
 • Eigen praktijk inbreng, zoals vragen en cases mogelijk en wenselijk
 • Cursusplaats: Appingedam (NL) op de locatie van IAB Ingenieurs, Farmsumerweg 30, 9902 BS ( klik hier voor routebeschrijving / overnachtingen)
 • De docenten zijn: ir. Andries Brakke en/of prof. dr.ir. Filip Verplaetsen en/of dr.ir. Frederik Norman

 1.470,00

Wissen

Cursistgegevens

 • Wij gebruiken het e-mailadres van de cursist om inhoudelijk over de cursus te communiceren.
 • Wij gebruiken het telefoonnummer van de cursist als contactmiddel indien er een calamiteit is, of indien de cursist gebruik maakt van onze overnachtingsmogelijkheid.
 • IAB Ingenieurs BV heeft bij de cursuslocatie in Appingedam een eigen B&B waar u tijdens de cursus kunt overnachten. Kosten zijn € 70,- per nacht per persoon. Je kunt deze na het bestellen van de cursus via het scherm van het winkelwagentje toevoegen.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.