CE-markering voor importeurs en fabrikanten

In deze cursus leert u om zelf een inschatting te kunnen maken of een product wel of niet aan de CE-richtlijnen voldoet. Vervolgens geven we aan welke praktische zaken u moet regelen, om naderhand niet voor verrassingen komen te staan. In sommige gevallen geldt: goedkoop = duurkoop. Let dus goed op bij import.

Aan de hand van een checklist kunt u als importeur, maar ook als fabrikant nagaan welke impact de veranderingen hebben en de nodige zaken in gang zetten.

 

Cursuslocatie

Deze training wordt in Appingedam (Nederland) of Herentals (België)  gegeven.

Beschrijving

LET OP: sinds 29 maart 2014 zijn er nieuwe CE-richtlijnen voor elektrische apparatuur, ATEX apparatuur, liften, drukvaten, etc.
In totaal zijn er 8 nieuwe CE-richtlijnen in maart 2014 gepubliceerd. In juni 2014 is ook de nieuwe richtlijn drukapparatuur verschenen.

Drie belangrijke wijzigingen die een impact hebben op de importeur en de distributeur:

 1. de importeur moet controleren of de CE-markering terecht is aangebracht
 2. de importeur moet met naam en adres op het typeplaatje van het product worden vermeld.
 3. de distributeur ziet er op toe dat de vereiste documenten bij het product aanwezig zijn.

Importeurs van deze producten vanuit zogenaamde derde landen (buiten de EU) krijgen een grote verantwoordelijkheid in de CE-certificering.
De importeur dient te controleren of de CE-markering terecht is aangebracht. Hierover zal dan communicatie moeten ontstaan tussen fabrikant en importeur. En dan komt de vraag: hoe controleer je de juistheid van een CE-markering als zijnde importeur?
En wat moet de fabrikant allemaal kunnen laten zien?
Waar moet een distributeur op letten en wat zijn de juiste documenten?
Kortom veel vragen, waarop we in deze cursus antwoord zullen geven.

Ook de fabrikant zal kennis moeten nemen van de wijzigingen in de richtlijnen. Immers de importeur zal gaan vragen om documenten. Dus de cursus kan ook prima door fabrikanten worden gevolgd die producten van buiten de EU naar de EU laten importeren.

Aan de hand van een checklist kunt u als importeur, maar ook als fabrikant nagaan welke impact de veranderingen hebben en de nodige zaken in gang zetten.

De wijzigingen gaan april 2016 definitief in.

Bij import van machines of andere producten die onder de CE-markering vallen, krijgt de importeur ook een verantwoordelijkheid wat betreft de CE-markering.
Bij het importeren van een product voor eigen gebruik, wordt de gebruiker gezien als importeur.

Voor een importeur is het belangrijk om goede afspraken te maken met de fabrikant, om achteraf verrassingen te voorkomen

Deze cursus geeft een overzicht van de voorschriften uit de CE-richtlijnen speciaal voor importeurs of voor eigen gebruikers. Inmiddels zijn er 25 CE-richtlijnen, waardoor vele producten tegenwoordig een CE-markering krijgen.
In de meeste CE-richtlijnen wordt wel iets beschreven over de rol van importeur en wat de verplichtingen zijn.

Voorbeeld
Een fabrikant besluit om zelfstandig een machine uit Rusland te importeren, om deze vervolgens zelf te gebruiken.
Misverstand 1: op machines voor eigen gebruik hoeft geen CE-markering.
Ook op machines voor eigen gebruik hoort een CE-markering, zelfs op eigen gemaakte machines.
Misverstand 2: als importeur heb ik niets van doen met de CE-markering.
Wanneer de oorspronkelijke fabrikant geen technisch dossier kan overleggen, dan is de importeur hiervoor verantwoordelijk.

In deze cursus leert u om zelf een inschatting te kunnen maken of een product wel of niet aan de CE-richtlijnen voldoet. Vervolgens geven we aan welke praktische zaken u moet regelen, om naderhand niet voor verrassingen komen te staan. In sommige gevallen geldt: goedkoop = duurkoop. Let dus goed op bij import.

Een veel geïmporteerd product is speelgoed. Er zijn vele voorbeelden bekend, waarbij een product weer van de markt moet worden gehaald. Zie deze link met diverse voorbeelden (http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm Wekelijkse update, kijk bij week overview). Ook hierbij geldt: voorkomen is beter dan genezen. Dus bereid u goed voor als importeur.

CE-import van diverse producten
Naast machines en speelgoed, besteden we in de cursus aandacht aan een aantal andere producten, zoals ATEX, bouwproducten, elektrische producten en medische hulpmiddelen. Ook is het mogelijk om eigen producten te behandelen.

 • 09.15 – 09.30    Ontvangst met koffie / thee
 • 09.30 – 10.00    Inleiding
 • 10.00 – 10.45    Overzicht van de 25 CE-richtlijnen + nieuwe voorstellen van de CE-richtlijnen
  • CE-scan: welke CE-richtlijnen zijn van toepassing op een product
  • verplichtingen vanuit de CE-richtlijnen
  • Risicobeoordeling (belangrijkste onderdeel van CE)
  • Documentatieverplichtingen: technische dossiers en gebruikershandleidingen
 • 11.00 – 11.45    Verplichtingen voor importeurs vanuit de CE-richtlijnen + nieuwe voorschriften voor importeurs
  • Beoordeling of de CE-markering juist is
  • Aanduiding van de naam en adres van importeur op de producten
 • 11.45 – 12.15    Praktijkvoorbeelden import en CE-markering
 • 12.15 – 13.15    Lunch
 • 13.15 – 13.45    Verplichtingen wat betreft de CE-markering
  • Praktische inhoud van een technisch dossier en gebruikershandleiding
  • Risicobeoordeling conform de normen
 • 13.45 – 14.45    Inschatten of een CE-markering juist of onjuist is (aan de hand van een checklist doen we een controle van de CE)
  • Aanpak van een audit bij de fabrikant
  • Kwaliteitsborging bij de fabrikant, importeur en distributeur
  • Afspraken in de gehele handelsketen
 • 15.00 – 15.45    Praktijkvoorbeelden juiste / onjuiste CE-markering
 • 15.45 – 16.15    Juridische afspraken maken met de fabrikant, importeur en distributeur en aansprakelijkheden
  • Aandachtspunten bij het contractueel vastleggen van CE-afspraken
  • Voorbeeld van juridisch contract bij onder eigen naam uitbrengen van een product
 • 16.15 – 16.30    Overige onderwerpen en vragen

* Het programma kan op grond van specifieke wensen worden aangepast.
Ook is het mogelijk om meegebrachte voorbeelden in overleg te behandelen.

 • Inclusief uitgebreide cursusmap
 • Duidelijke handouts en toelichtingen
 • Inclusief certificaat van deelname
 • Groepsgrootte: maximaal 12 personen
 • Maken van oefeningen en casus tijdens de cursus
 • Eigen praktijk inbreng, zoals vragen en cases mogelijk
 • Cursusplaats: Appingedam, Driebergen of Herentals (afhankelijk van de gekozen cursusdatum)

De docenten zijn:
ir. Andries Brakke en/of gastdocent

 480,00

Wissen
WhatsApp chat
0

Your Cart