ATEX training IEC Ex 002

 960,00

Tijdens de ATEX cursus IEC Ex 002 behandelen we via een stappenplan hoe de ATEX zones voor gas en voor stof kunnen worden bepaald. Het resultaat van de zonering wordt in een formaat gegeven, zodat het onderdeel kan uitmaken van een explosieveiligheidsdocument. Waar nodig maken we ook uitstapjes naar andere methoden voor het bepalen van ATEX zones.

Vooropleiding

Voor het volgen van de Ex 002 training is basiskennis Ex 001 vereist op het gebied van ATEX. Bij voorkeur volgt u eerst de ATEX basiscursus Ex 001, of heeft u vergelijkbare kennis verworven.

 

ATEX  cursus Ex 001 + Ex 002 gecombineerd

De cursus ATEX 153 / IECex002 wordt ook met korting aangeboden als onderdeel van de cursus ATEX 153 Explosieveiligheidsdocument.

 

Cursuslocatie

Deze cursus wordt in Appingedam (Nederland) gegeven.

Wissen

Beschrijving

De ATEX cursus IEC Ex 002 richt zich specifiek op het vaststellen en bepalen van ATEX zones (gas en stof).

De ATEX richtlijnen zijn sinds 30 juni 2003 definitief van kracht. Dit betekent dat vanaf die datum de arbeidsplaats dient te voldoen aan de ATEX 153 (137*) richtlijn. Dit betekent o.a. het opstellen van een explosieveiligheidsdocument. In het explosieveiligheidsdocument moet o.a. worden aangegeven welke ATEX zonering aanwezig is. Ook moet worden vermeld welke soorten gevarenbronnen (lekkages) en ventilatieomstandigheden aanwezig zijn. In België spreken we vaak over het zoneringsplan dat moet worden opgesteld.

Zone-indeling

Voor iedere werkplek waar een gevaar is voor gas- en/of stofexplosies dient er o.a. een zone-indeling te worden gemaakt. Vervolgens dient de apparatuur conform de voorschriften te worden beoordeeld.
Voorafgaand aan de zonering dient te worden vastgesteld of het gaat om brandbare stoffen of gassen. Veelal kan dit op basis van productbladen, echter soms moeten proeven worden gedaan om de explosie eigenschappen te bepalen. Daarna moet stapsgewijs worden bekeken welke zoneklassen er allemaal aanwezig zijn.

Onderwerpen die tijdens de training worden behandeld

In de ATEX Ex 002 training richten we ons helemaal op het vaststellen van de zonering. De ATEX 153 vereist een risicoanalyse van de werkomgeving en het opstellen van een explosieveiligheidsdocument. Hierbij hoort het maken van een zone-indeling. De nieuwe praktijkrichtlijn NPR 7910 (deel 1 en/of deel 2) dient hiervoor te worden geraadpleegd. In vele gevallen geven de NPR 7910 richtlijnen onvoldoende informatie en gebruiken we andere informatiebronnen om te komen tot een verantwoorde en vooral veilige zone-indeling, bijvoorbeeld de EI15 (Engelse praktijkrichtlijn) of de DGUV (BGR 104 Duitse praktijkrichtlijn). Vanuit de zone-indeling volgen de eisen die gesteld moeten worden aan de apparatuur.

De NPR 7910 wordt in Nederland vrijwel standaard gebruikt om de ATEX zoneringen te bepalen. In België wordt ook in veel gevallen de NPR 7910 toegepast. Sommige internationale bedrijven gebruiken ook wel de API 500/505 of de NFPA 497.

Daarnaast kunnen we ook gebruik maken van software om de afmetingen van de zones te bepalen.

Duur training Ex 002

De training Ex 002 duurt 2 dagen. Tijdens de training behandelen we via een stappenplan hoe de ATEX zones voor gas en voor stof kunnen worden bepaald. Het resultaat van de zonering wordt in een formaat gegeven, zodat het onderdeel kan uitmaken van een explosieveiligheidsdocument. Waar nodig maken we ook uitstapjes naar andere methoden voor het bepalen van ATEX zones.

We sluiten de training af met een ATEX Ex 002 toets.

Vooropleiding

Voor het volgen van de Ex 002 training is basiskennis Ex 001 vereist op het gebied van ATEX. Bij voorkeur volgt u eerst de Ex 001 training of heeft u vergelijkbare kennis verworven.

Boek de Ex 002 training in combinatie met de Ex 001 training

Wanneer u de Ex 001 en Ex 002 training gelijktijdig boekt dan krijgt u naast korting ook extra informatie rondom het explosieveiligheidsdocument. Tevens wordt u in de gelegenheid gesteld om eigen situaties of vragen in te brengen rondom Ex 001 en Ex 002.

Boek de ATEX Ex 002 training met korting via de Masterclass

Deze training wordt ook modulair aangeboden als onderdeel van de 14-daagse ATEX Masterclass. U ontvangt bij het boeken van de Masterclass de volgende extra’s:

 • een korting van bijna € 1000,- ten opzichte van het boeken van de losse modules;
 • gratis toegang tot diverse e-learning cursussen;
 • gratis masterproef.

 

DAG 1

 • 09.00 – 09.15 Ontvangst met koffie / thee
 • Richtlijn ATEX 153: explosieveiligheidsdocument en de zonering
  • betekenis van de ATEX zones (definities, bepalen van de zonering)
  • NPR 7910 -1 / -2 (gevarenbronnen, ventilatie, klasse van de zone, afmetingen zone)
  • toetsing / goedkeuring van EVD, zoneringsplan, elektrische & mechanische installaties
 • 12.00 – 13.00 Lunch
 • 13.00 – 16.30 Zone-indelingen
  • zone-indelingen maken
  • zone-omvang bepalen
  • uitleg van het stappenplan om ATEX zones te bepalen
  • oefeningen met zoneringen
  • ventilatieomstandigheden, berekeningen
  • gebruik maken van software voor het bepalen van de omvang van zones
  • oefening in het ATEX praktijklokaal

DAG 2

 • 09.00 – 09.15 Inleiding, behandelen van vragen
 • Gas- en stof-explosiekarakteristieken
  • belangrijkste eigenschappen van gassen en stoffen in relatie tot ATEX
  • weergeven van de karakteristieken in een EVD
  • voorbeelden van gas- en stofexplosie-eigenschappen en interpretatie van de risico’s
 • praktisch model voor uitwerkingen van een zonering
  • uitwerken van een ATEX gaszone
  • uitwerken van een ATEX stofzone
  • bijzondere zoneringssituaties (situaties waarbij in de praktijk niet gezoneerd wordt; afwijkende zoneringen, afwijkende afstanden, etc.)
  • gebruik maken van andere praktijkrichtlijnen, zoals de IEC 60079-10-1/-2
 • 12.00 – 13.00 Lunch
 • Verdieping in specifieke ATEX onderwerpen
  • buitenlandse codes voor het vaststellen van de zones, zoals de EI15, IEC 60079-10-1/-2
  • praktijkoefening in het ATEX tanklokaal
 • 15.30 – 17.00 ATEX Ex 002 examen en afsluiting
 • Inclusief uitgebreide cursusdocumentatie
 • Duidelijke handouts en toelichtingen
 • Naast theorie ook praktische uitleg aan de hand van voorbeelden
 • Maken van oefeningen en casus tijdens de cursus
 • Cursusplaats: Appingedam (NL) op de locatie van IAB Ingenieurs, Farmsumerweg 30, 9902 BS ( klik hier voor routebeschrijving / overnachtingen)
 • De docenten zijn: ir. Andries Brakke en/of gastdocenten

Andere suggesties…

 • ATEX Masterclass IAB Ingenieurs

  ATEX Expert Masterclass

   5.980,00
  Opties selecteren
0

Your Cart